Транспортно съоражение към автоматизиран склад - Машини за преработка на риба, разфасоване на бои, пакетиране, бутилиране, етикиране