Машина за струговане на вътор на буре - Машини за преработка на риба, разфасоване на бои, пакетиране, бутилиране, етикиране