Автоматична линия за производство на гъвкави водопроводни връзки - Машини за преработка на риба, разфасоване на бои, пакетиране, бутилиране, етикиране