Сушилна за пелети и екобрикети - барабанен тип - Машини за преработка на риба, разфасоване на бои, пакетиране, бутилиране, етикиране