Изобарометрична пълначна машина за висококачествени спокойни или пенливи вина с два и с четири пълначни вентила - Машини за преработка на риба, разфасоване на бои, пакетиране, бутилиране, етикиране